Support & Service Företag

Behöver ert företaget support och service inom IT? Då är vi er samarbetspartner!

Vi tar hand om hela företagets IT-miljö. Allt från datorer, servrar, nätverk och skrivare till olika programvaror. Vi arbetar mycket med anvancerade RMM-system för att automatisera många processer av underhåll. Detta för att ni som kund ska spara både tid och pengar!

Ni kan anlita oss genom förmånliga serviceavtal eller via timmar. Vi arbetar ute på ert företag eller via fjärranslutning. Även på obekväma arbetstider. Allt beroende på vad ni har för behov.